Organigrama polític del Consistori

Antoni Oliver Gornals

Delegat de Medi Ambient i Agricultura.

Delegació compartida de Fires i Festes.

Maria Eugènia Díaz-Munío Peña

Delegació de Serveis Socials.

Delegació compartida amb Batlia d'Educació i Cultura

Francesc Mestre Estelrich

Delegació compartida d'Obres, Urbanisme i Manteniment.

Delegat d'Interior.

Delegació compartida d'Educació i Cultura.

Josué Gayá Díaz-Munió

Delegació compartida d'Obres, Urbanisme i Manteniment.

Delegat de Joventut i Esports.

Delegació compartida de Fires i Festes.

Marcos Vidal Alzamora

Delegat d'Indústria, Comerç, Energia i Turisme.

Delegació compartida Medi Ambient i Agricultura.

Noelia Llull Cunill

Delegació compartida Fires i Festes.

Delegada de Sanitat i Igualtat.