Obra de substitució xarxa d'aigua potable tram fase I-fase II del Carrer Mirador