Obra de rehabilitació de la Casa de Cultura per a escoleta infantil i escola de música