Organigrama polític del Consistori

Batle: Francesc Mestre Estelric 

 • Interior, Obres i Manteniment
 • Habitatge i Mobilitat
 • Hisenda i Pressuposts (compartida)
 • Urbanisme i Protecció Patrimoni (compartida)

 
- Primer Tinent Batle: José Bauzá Fontirroig 

 • Promoció Econòmica, Turística, Fires i Mercats
 • Transports interurbans i innovació Tecnològica 
 • Urbanisme i Protecció Patrimoni (compartida)
 • Educació i Cultura (compartida)
 • Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat (compartida)
 • Hisenda i Pressuposts (compartida) 

- Segon Tinent Batle: Marc Vidal Alzamora 

 • Cultura i Medi Ambient
 • Activitats i Festes (compartida) 
 • Transports interurbans (compartida) 

- Juan Mora Estelric 

 • Activitats i Festes (compartida) 
 • Educació i Cultura (compartida) 
 • Industria i Energia

 
- Antònia Fontirroig Gual 

 • Joventut i Esports 
 • Participació Ciutadana i Igualtat (compartida) 
 • Activitats i Festes (compartida) 

- Maria Antònia Barroso Navarro 

 • Serveis Socials 
 • Sanitat 
 • Patrimoni Històric i Cultural