Camí de Son Juny

Xarxa de Camins Naturals: El Camí de Son Juny, està inclòs dins la Xarxa de Camins Naturals existent al conjunt de l’Estat Espanyol i com a únic camí catalogat amb aquesta categoria a l’illa de Mallorca.


Source URL: https://www.ajsantjoan.net/arxius-i-documents/documents/cami-de-son-juny