Ordenança fiscal per a la retirada i custòdia de vehicles estacionats defectuosament

i retirada d'altres objectes

Source URL: https://www.ajsantjoan.net/node/928