SOIB REACTIVA 2022 Ajuntament de Sant Joan

07-Març-2023

soib

El present projecte executat per l’Ajuntament de Sant Joan forma part del programa SOIB Reactiva 2022 que té per objectiu finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de joves i de persones en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultats d'inserció en un mercat laboral que ha estat objecte de transformacions profundes, que afecten l'ocupació de manera sensible.

L’Ajuntament de Sant Joan ha pogut contractar dos peons d’obra pública (línia 1) i un oficial primera d’obra pública (línia 2) per a un període de sis mesos, entre els mesos de gener i agost de 2023. Per poder dur a terme aquest projecte, el SOIB ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan de 37.000 euros.

Aquest projecte realitzat al marc del programa SOIB Reactiva 2022 ha estat promogut pel SOIB i l'ha finançat la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.