Radars de control de velocitat

07-Febrer-2023

S'han instal·lat els radars de control de velocitat a l'entrada de Palma, Petra, Vilafranca i carrer Solanda al pas de vianants de la zona escolar...