Mesures preventives Covid 19

15-Abril-2020
Actualitzat amb el nou BAN publicat el 29 d'abril de 2020.

Com a mesura de contenció i prevenció s'informa del següent: