Desafectació del bé immoble del Centre Sanitari.

23-Juny-2017
Tot seguit teniu el document.