Ordenança fiscal per a la retirada i custòdia de vehicles estacionats defectuosament

i retirada d'altres objectes

Source URL: https://www.ajsantjoan.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-la-retirada-i-custodia-de-vehicles-estacionats