Obres de drenatge de part del nucli urbà - fase 1 - T.M. de Sant Joan