Obra de rehabilitació de façanes del pati nord de la Casa de Cultura