Obra de instal·lació de xarxa d'aigua potable i pavimentació del carrer de Solanda